Mozgalice

MOZGALICA: Siromašni ljudi to imaju. Bogati ljudi to trebaju. Ako ga pojedeš, umireš. Šta je?

Redovita obuka i rješavanje problema mogu pomoći vašem mozgu da funkcionira na stabilnijoj razini tijekom cijelog života. Što možete učiniti da poboljšate svoju inteligenciju? Jednostavno je.

Uvijek budite u potrazi za različitim problemima za rješavanje i vježbajte svoj mozak.

Mozgalica glasi:

Siromašni ljudi to imaju. Bogati ljudi to trebaju. Ako ga pojedeš, umireš. Šta je?

A sada pogledajte rješenje 

Odgovor na zagonetku je “NIŠTA”. Ništa nije veće od Boga. Ništa nije zločestije od đavla. Sirotinja nema ništa.

Bogatima ništa ne treba.

A ako ništa ne jedeš, umrijet ćeš.