Magazin

Kočenje i najčešće pogreške

Želite li usporiti auto, morate maknuti desnu nogu sa gasa i pritisnuti kočnicu. Papučica kočnice djeluje kao poluga i njome pritisnemo glavni kočioni cilindar preko kojeg, pomoću kočione tekućine koja se nalazi u kočionim crijevima, djelujemo na kočione cilindre na svakom točku.

Prilikom kočenja nožnom kočnicom kočimo na sva četiri točka, dok kočenjem ručnom kočnicom kočimo samo na zadnjim točkovima. Kod upotrebe ručne kočnice prenos sile se ne ostvaruje putem kočione tekućine već se najčešće ostvaruje preko sajle koja je pričvršćena na zadnji dio ručice ručne kočnice. To je veoma važno znati, jer je to potpuno neovisni sistem kočenja. U slučaju da ostanemo bez kočione tekućine u sistemu kočenja, uvijek možemo zaustaviti auto ručnom kočnicom.

Čim pustimo gas, auto počne usporavati zbog inercije i raznih sila koje djeluju na vozilo i motora kojem više ne dajemo gasom gorivo, a klipovi u cilindrima motora i dalje stvaraju kompresiju, tj otpor.

Kočnicu pritisnete blago i prema potrebi. Kočite i usporavate auto bez pritiskanja papučice kvačila. Na taj način kočite i motorom. Broj okretaja motora se smanjuje. Možete kočiti sve do minimalnog okretaja motora. Nakon toga morate pritisnuti papučicu kvačila i promijeniti u niži stepen prijenosa. Dignete papučicu kvačila i nastavite voziti u nižem stepenu prijenosa, a da pritom ne mičete nogu sa kočnice. Ponavljajte postupak sve do druge brzine. U drugoj brzini se zaustavite.

Instruktori vožnje imaju izreku: “Kako po stepenicama gore, tako po stepenicama dolje.” Drugim riječima, kako ste ubrzavali gasom i mijenjali brzine prema gore, tako kočite i usporavate kočnicom i mijenjajte brzine prema dolje. Teže je početniku u vožnji pravilno kočiti, nego pravilno ubrzati zbog manjka informacija koje auto pruža.

Nekada prilikom intenzivnijeg kočenja nemate vremena kočiti motorom. Ipak pokušajte da nikada prvo ne pritisnete papučicu kvačila. U protivnom, auto može i ubrzati. Gubi se finoća kočenja.

Savjet: prilikom kočenja kočite prvo jače, pa onda popuštajte kočnicu. Zustavljate se zapravo popuštajući kočnicu. Na taj način se neće akumulirati sila kretanja, odnosno zaustavljanja u jednu točku i nećemo imati grubo zaustavljanje.

Zašto iskusniji vozači stave u ler, odnosno ručicu mjenjača brzina stave u neutralni položaj i tek onda koče i zaustave se u leru? Nije greška, ali početnicima u vožnji se ne preporučuje. Vi morate znati kočiti i motorom, tj. mijenjati brzine prema nižoj. Kasnije ćete izgraditi svoj stil vožnje. Iskusniji vozači znaju kočiti motorom kad imaju potrebu (skliska cesta, nagla promjena brzine kretanja i sl.).Ne zaboravite da ste u autoškoli obavezni kočiti na taj način, jer ispitivaču na ispitu iz vožnje morate pokazati da znate kočiti na ispravan način, piše autoskolatica.ba

Najčešće pogreške vozača:

– Prilikom kočenja prvo pritiskaju papučicu kvačila.

– Prilikom kočenja ne uspore dovoljno i preuranjeno stavljaju u niži stupanj prijenosa.

– Prilikom kočenja ne dižu papučicu kvačila i ne koče motorom

– Prilikom kočenja koče prvo blago pa oštro, zaustavljaju se klanjanjem prema vjetrobranskom staklu

– Prilikom kočenja promjene u nižu brzinu dignu papučicu kvačila i dignu nogu sa papučice kočnice, prebace je na gas potpuno nepotrebno