18 bizarnih marketinških failova koji će vam biti sve smješniji što ih duže budete gledali

Sudeći prema ovim “biserima” od ideja, postoje dvije opcije. Ili nisu baš do kraja promislili o svojim rješenjima ili nisu odoljeli, a da namjerno ne postave ovakve oglase. Jer, ako se o njemu priča čak i kao o lošem primjeru, možda je oglas ipak ostvario svoju svrhu…

Copy