Putujete u Hrvatsku? Znate li šta je putnicima zabranjeno prenijeti preko granice?

Putnici koji privremeno dolaze u Hrvatsku mogu unijeti i lične predmete veće vrijednosti uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja, ali uz uslov da ih prijave carini

Putnici ili turisti prilikom ulaska u susjednu nam Hrvatsku imaju pravo na unos ličnog prtljaga, uključujući hranu, lijekove, oružje i ostale stvari u skladu s carinskim propisima.

Od plaćanja carine oslobođena je i propisana količina i vrijednost robe koja ne ulazi u kategoriju ličnih stvari.
Ograničenja koja se odnose na unos robe nekomercijalne naravi ovise o vrsti prevoza i zemlji iz koje putnik dolazi (članice Evropske unije ili treće zemlje).

Putnici koji privremeno dolaze u Hrvatsku mogu unijeti i lične predmete veće vrijednosti uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja, ali uz uslov da ih prijave carini.

Roba u ličnom prtljagu putnika podrazumijeva lične stvari opravdano potrebne za putovanje i izbivanja izvan mjesta stalnoga boravišta, kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine, prenosni elektronički uređaji (mobilni telefon, laptop itd.), za ličnu upotrebu putnika ili članova njegove porodice, u razumnoj količini.

Sadržaj lične prtljage putnika podrazumijeva i ostalu robu, onu koja ne ulazi u navedenu kategoriju ličnih stvari opravdano potrebnih za putovanje, koju uglavnom čini trgovačka roba raznog opisa, vrste i količine kao što su npr. prehrambeni, higijenski i slični proizvodi za ličnu upotrebu, predmeti opće uporabe, potrošačka elektronika, suveniri, predmeti za kućanstvo, luksuzni predmeti, odjeća, obuća itd.

Roba nekomercijalne naravi koja se uvozi u ličnom prtljagu putnika oslobođena je od plaćanja carine, PDV-a i trošarine pod uslovom da ne premašuje ukupnu vrijednost od 3.200 kuna za putnike u pomorskom i zračnom prometu, 2.200 kuna po putniku za ostale vrste prijevoza, odnosno 1.100 kuna za putnike mlađe od 15 godina, neovisno o prevoznom sredstvu kojim putuju.

Premašuje li vrijednost pojedinog predmeta navedene vrijednosne limite, podjela vrijednosti takvog predmeta nije dopuštena, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dvije ili više osoba.

Isto tako, limitirana je količina roba nekomercijalne naravi koje se uvoze u ličnom prtljagu. Tako se, primjerice, u cestovnom i željezničkom saobraćaju može unijeti maksimalno 40 cigareta, litra alkoholnog pića i četiri litre vina. Dozvoljeno je unijeti 16 litara piva.

Putnici u zračnom prometu u Hrvatsku mogu unijeti nešto više duhanskih prerađevina od onih koji putuju drugim oblicima prometa.

Strani državljani, kao i hrvatski državljani s uobičajenim boravištem u trećim zemljama, mogu uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja privremeno unositi (uz obvezu ponovnog iznošenja) razne predmete radi njihova korištenja za svoje lične potrebe, kao i potrebe članova porodice za vrijeme boravka u EU.

Copy

Isto tako, osobe s prebivalištem u EU mogu privremeno iznositi predmete koji su im potrebni za vrijeme boravka u trećim zemljama.

Lični predmeti putnika obuhvaćaju sve predmete, nove ili korištene, što ih putnik s razlogom može trebati radi lične upotrebe za vrijeme putovanja, uzimajući u obzir sve okolnosti putovanja, ali isključujući svu robu koja se uvozi u komercijalne svrhe. Pod ličnim predmetima smatraju se naprimjer videokamere, prenosni TV aparati i audiouređaji, fotoaparati, prenosna džepna računala, prenosna lična računala, oprema za kampiranje, jedrenje, ronjenje, skijanje, klizanje, planinarenje, kamp-kućice, plovila za razonodu, prijenosni medicinski uređaji s priborom (ako su neophodni putniku ) i slično.

Unos ove robe obavlja se bez posebnih carinskih formalnosti uz usmeno deklarisanje na graničnom prijelazu. Ponovno iznošenje navedenih predmeta obavlja se na isti način.

Lijekovi i opojne tvari

Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim za liječenje do mjesec dana (uz uslov da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (kopija nalaza i potvrde ljekara).

Unošenje lijekova koji sadrže drogu, također za lične potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše pet dana, i to također uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi neophodnost uzimanja lijeka (kopija recepta za lijek, kopija istorije bolesti ili ovjerene ljekarske potvrde). Ako se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti, odnosno terapiji malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana lične uporabe.

Unos proizvoda životinjskog porijela

Pravila unosa proizvoda životinjskog porijekla, mješovitih proizvoda i proizvoda dobivenih od nusproizvoda životinjskog podrijetla u ličnoj prtljazi putnika ovise o zemlji iz koje putnik dolazi.

Primjerice, putnicima koji dolaze iz trećih zemalja (Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova) nije dopušten unos nikakvog mesa, mlijeka ili mliječnih i mesnih proizvoda.

Bez ograničenja ili u količini za ličnu upotrebu svi putnici u Hrvatsku mogu unijeti hljeba, kolača, keksa, vafli i oblatni, dvopeka, tostiranog hljeba i sličnih prepečenih proizvoda s manje od 20 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tokom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu, tako da je sav sirov proizvod denaturiran.

Bez ograničenja se mogu unijeti i brojni drugi proizvodi poput čokolade i slastica (uključujući slatkiše) s manje od 50 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tokom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade.

Proizvodi životinjskog prijekla koji ne ispunjavaju naprijed navedene uslove smatraju se da nisu u skladu s propisama te se obvezno oduzimaju putniku radi njihova uništavanja. Također, propust da ih se izričito prijavi carinskim službenicima predstavlja kažnjivu radnju za koju je propisana novčana kazna.

Detaljne upute, odnosno obavijesti o unosu pojedinih predmeta, biljaka i životinja u Hrvatsku mogu se pronaći OVDJE.