Muškarci koji se bave ovim sportom duže izdrže u krevetu

Stara je vijest da sjedeći način života loše utiče na zdravlje, a nova je da loše utiče i na performanse u spavaćoj sobi. Naučnici iz Ankare sproveli su istraživanje čiji je cilj bio da otkriju koliko bavljenje sportom utiče na seks.

Skoro 250 ispitanika starosti od 18 do 45 godina podjeljeno je u dvije grupe – one koji vježbaju i one koji ne vježbaju. Njihov se*sualni život je praćen šest mjeseci davanjem štoperica i morali su da ih uključe svaki put kada su imali se*s, odnosno morali su da mere vreme od penetracije do ejakulacije.

Ispostavilo se da ni jedan od ispitanika koji se bavi sportom nije imao problema sa prevremenom ejakulacijom. U grupi koja nije vježbala, 27 odsto muškaraca imalo je problema sa prevremenom ejakulacijom.

Seksualni odnosi muškaraca iz grupe koji se bave sportom trajali su od dva do 25 minuta, a u grupi koja je vodila sedeći način života od 20 sekundi do sedam minuta i 50 sekundi.

Što se tiče partnerke, muškarci koji se bave sportom, njih 76 odsto, smatra da su njihove partnerke zadovoljne se*som, dok isto misli 56 odsto onih u grupi koja se ne bavi sportom.