Magazin

Mapa prikazuje prosječnu visinu muškaraca u Europi, moglo bi vas iznenaditi tko je na prvom mjestu

Mapa koja je objavljena na Redditu prikazuje prosječnu visinu muškaraca u raznim državama u Europi.

Kao što možete vidjeti, ekipa na sjeveru je viša od ekipe na jugu, a iznimka je – Balkan!

Naime, država s najvišim muškarcima je BiH (184 cm), a prvo mjesto dijeli s Nizozemskom.

Najniži muškarci su u Portugalu i Turskoj (174 cm).

Hrvatska spada među više nacije u Europi s prosječnom visinom kod muškaraca od 180 centimetara.