MagazinNovosti

Da postoje samo 2 vrste djevojaka dokazuju ove slike : Kad vidite broj #5 sve će vam biti jasno

Termin “dihotomija” podrazumijeva podjelu na dva međusobno isključiva, suprotstavljena dijela.

Dihotomno razmišljanje je tipično za ljudski mozak. Pomaže nam da klasifikujemo, procjenimo i analiziramo svijet oko nas. ‘Postoje dvije vrste ljudi’ kompilacije slika koje podjeljuju ljude u dvije grupe na osnovu svakog mogućeg kriterijuma od kako stisnemo pastu za zube iz cijevi do kako jedemo pizzu.

Prikupili smo nekoliko zabavnih fotografija koje jasno prikazuju da postoje dvije vrste djevojaka na svijetu. Koji ste tip?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.