MagazinNovosti

Ako imate ovaj simbol na lijevom dlanu, zaista ste posebni: Smješi vam se sreća i veliko bogatstvo

Ovaj znak ima duboku simboliku od davnina. Govorimo o trouglu.

Obrnuti trougao predstavlja posudu koja je spremna da primi Vodu i odgovara ženskom principu – Mudrosti, koja generiše glavnu ideju.

Jednakostranični trougao, u hebrejskoj tradiciji, simbolizuje savršenstvo među hrišćanima, označava trojstvo – Otac, Sin i Sveti Duh.

Za masone, trougao simbolizuje trougao kosmosa, a njegove stranice predstavljaju Svjetlost, Tamu i Vreme (bazu).

Simbolika trougla: Velika Majka kao roditelj, materina materica, život, Božja milost, plodnost, priroda, blagostanje, sloga, (kraljevska) moć, ljubav, istina i mudrost.

Dakle, ako trougao ima toliko magijskih značenja, nije iznenađujuće da ima i simboliku u hiromantiji. Dakle, šta znači trougao na levoj ruci?

Ako je figura tačno u centru i u kontaktu sa drugim linijama, to će ukazivati na solidnu finansijsku sigurnost i priliku da zaradite novac i postignete uspeh. Ali to nije uspeh koji će doći lako i lako. Treba ga zaraditi teškim i napornim radom. Ipak, sve dok vlasnik takvog trougla ne skrene sa izabranog puta, on će ipak postići ovaj cilj.

Ako imate nekoliko malih trouglova u levoj ruci, to je znak da možete biti uspešni u raznim oblastima.

Međutim, postoje srećnici koji na levoj ruci imaju istaknut veliki trougao.

Ove tri linije ukazuju na to da je osoba u stanju da istovremeno kontroliše upravljanje umom, prepoznaje svoje snage i ima potencijal da se brzo prilagodi svakoj situaciji. Veliki trougao je prilično retka pojava, a osoba koja ima sreće da bude vlasnik takve figure je posebna osoba.

Veliki trougao ne samo da pruža neophodnu ravnotežu, već pokazuje i obilje na svakom polju. To su i finansije i prilika da saznate tajne mističnog sveta. Što je veći, njegovi vlasnici imaju više opcija.