Učenik je nacrtao svoju porodicu, a KADA JE UČITELJ VIDIO CRTEŽ PRETRNUO JE OD STRAHA: “Morao sam odmah da reagujem”

Nekada se sve shvati pogrešno.

Dečja interpretacija života i realnosti često može dvosmisleno da se shvati.

Možete li predpostaviti šta je dječak nacrtao?

Oni nemaju stege i strahove zbog toga šta će neko da pomisli ili kako će određenu stvar da protumači, već rade po inerciji i najjačem utisku koji im je određena okolnost ostavila.

Kada, kao u konkretnom slučaju, djeca dobiju zadatak da nacrtaju svoju porodicu, možda im je posljednja upečatljiva slika u glavi u vezi sa njom ljetovanje na kojem su svi proveli divno vrijeme i isprobali nove aktivnosti, kao što je ronjenje na primjer.

Zbog toga nije čudno što su je ovaj učenik odlučio da nacrta svoju porodicu u ronilačkoj opremi, mada su cijevčice za disanje pod vodom mnogima zaličile na kanap o kojem su članovi njegove porodice, ni manje, ni više, nego s kanopcem.