Magazin

Nismo imali pojma: DA LI ZNATE ŠTA OZNAČAVA PREZIME KOJE SE ZAVRŠAVA NA “IĆ”?

Dosta prezimena na ovim prostorima završava na -ić, a da li ste se nekada pitali što to znači?

U slovenskim narodima korišćeno je mnogo sufiksa prilikom nastajanja prezimena. Najčešći nastavak “ić” znači malo i mlado, a nastavak “ović” upućuje da je “potomak od…”.

A da li ste se nekada zapitali koje je najčešće prezime u BiH?

Prema stranici Forebears, to je Hodžić, a Kovačević je na drugom mjestu.

Treće prezime je Marković, a slijede Petrović, Tomić, Delić, Hadžić…