Novosti

MOZGALICA: Vidite li šta je čudno na slici?

Danas vam ponovo donosimo jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Ova mozgalica izgleda jednostavno, ali zapravo je nije tako lako riješiti. Vaš zadatak je da, na osnovu slike, zaključite šta je pogrešno na ovoj slici.

Odgovor:

Kuma ne nosi buket cvijeća u rukama nego drži mrkvu.