Magazin

MOZGALICA KOJA JE MNOGIMA ZADALA GLAVOBOLJU: Ko će donijeti više vode?

Logičke zagonetke i mozgalice nisu samo sjajan način za zabavu one su i odličan način za vježbu vašem uma, pamćenje i pažnju.

Da li ste spremni da testirate svoju inteligenciju? Možete li odgovoriti na ovo pitnje.

Pogledajte fotografiju, dvije dame su došle do jezerca po vodu. Svaka od njih nosi kantu koju treba napuniti vodom. Koja dama će donijeti više vode kući?

Odgovor možda nije tako očit kao što se čini.

Da li ste spremni da pogledate koji je pravi odgovor?

 

 

ODGOVOR: 

Jasno je da žene imaju kantice različite veličine. Tako da može izgledati da će dama sa većom kanticom uzeti više vode. Ali, tu griješite. Ove dvije kante imaju izljev na istom nivou. To znači da, kada se napune, vodostaj neće prijeći nivo izljeva, pa će dame donijeti istu količinu vode.