MagazinNovosti

Možete li riješiti ove zagonetke?

Rijetko ko ne voli mozgalice i zagonetke. Ako mislite da ste već profesionalac u rješavanju mudrih zagonetki, riješte ove i provjerite da li je zaista tako. Ne brinite, odgovori su uključeni.

1.A je brat od B. B je brat od C. C je otac D. Dakle, kako je D povezan sa A?
Zagonetka pokušava da usmjeri tok misli u različitim pravcima. Pokušajte da ostanete jasni i samo pratite logiku. Upotreba slova kao zamjene za imena poput “ujak Bob” ili “tetka Linda” samo se čini teškim.

2.Šta možete držati u desnoj ruci, a nikada u lijevoj?
Razmislite polako. Ako pogledate svoje ruke, odgovor je pred nosom.

3. Nastavi niz dodajući tri slova koja nedostaju? JDTČPŠS…
Ovo super teško pitanje traži da odredite odnos između slova. Izgledaju nasumično iako je rješenje vrlo jednostavno.

A sada pogledajte rješenja:

Odgovor 1: A je stric od D.

Odgovor 2: svoju lijevu ruku.

Odgovor 3: O D D (Svako slovo predstavlja prvo slovo u pisanim brojevima: jedan, dva, tri, četiri, pet, itd.).