Matematička mozgalica: Koji broj bi trebalo da stoji umjesto upitnika?

Ova matematička mozgalica uključuje malo računanja, pa pripremite parče papira i olovku. Da li znate koje je rješenje ove mozgalice?

Pogledajte sliku pa odlučite koji bi broj trebalo da stoji umjesto upitnika. Na vama je da dokučite po kojoj logici se brojevi nižu.

Mala pomoć: boje polja nisu ni od kakve važnosti, bitno je da se fokusirate na brojeve.

Ukoliko niste sigurni koji bi broj trebalo da stoji umjesto upitnika, ispod možete pronaći rješenje, kao i objašnjenje zbog čega je to tačan odgovor.

Rješenje: 30 Objašnjenje: Kao što vidite, donji redovi sa brojevima su uvijek veći od gornjih, a razlika između donjeg i gornjeg broja se povećava za 3 sa svakim korakom. 34 – 32 = 2 32 – 27 = 5 (razlika se povećava za 3 u odnosu na posljednju razliku) 56 – 48 = 8 (razlika ponovo raste za 3 u odnosu na posljednju razliku) ? – 19 = 11 (razlika se povećava za 3 u odnosu na poslednju razliku) Zbog toga bi umjesto ? trebalo da stoji broj 30. (prva.rs)