Magazin

Koliko ste puta nekome rekli da mu je „maca POJELA jezik“? SIGURNO VIŠE NIKAD NEĆETE UPOTRIJEBITI OVU IZREKU, NAKON OVOG!

Sigurni smo da nakon što pročitate o čemu se zapravo radi, više nikad neće upotrijebiti ovu izreku. Koliko ste puta nekome, ko je samo odjednom ušutio i ostao bez teksta, ili ste ga pobijedili nekim jakim argumenttima u raspravi, rekli “Šta je bilo, maca ti je pojela jezik?!”.

Poslije ove priče dobro ćete da razmislite prije nego što je sljedeći put izgovorite ovu izreku, jer porijeklo ove izreke je prilično mračno i strašno.

“Maca ti je pojela jezik” danas se kaže za osobu koja iznenada zaćuti ili bude pobijeđena argumentom u rapsravi. Ipak, većina ljudi ne zna da je porijeklo izreke prilično staro, kao i mračno. Prvo valja reći da se porijeklo ove izreke vodi kao nepoznato, a u zvaničnim izvorima na engleskom jeziku, prvi put je upotrijebljene 1881. godine u jednom tekstu u magazinu “Bayou’s Monthly” broj 53 sa naslovom “Has the cat got your tongue, as the children say?”.

Međutim, jedna od priča koje su vezane za ove izreke, na opšte izennađenje, nema nikakve veze sa mačkama. Porijeklo ove izreke treba tražiti u surovom načinu kražnjavanja u engleskoj mornarici tokom 18. i 19. vijeka. Za manje prekšaje, kao što je nepoštovanja nadređenih spavanja na straži ili pijanstva, izgrednici su bili kažnjavani šibanjem bičem sa devet šiba koji se zvao “Mačka sa devet repova” ili “Kapetanova kći”. To je bilo prilično surovo oružje.

Ovaj nesretni mornar bi bio zavezan na palubi broda i šiban naočigled čitave posade obično do krvi. Ta je bol bila toliko jaka da je velika broj žrtava nakon izvršenja kazne neko vrmena bio potpuno nijem. Da li se to desilo od šoka ili čistog straha da bi sličan usud mogao da ima se ponovi tek, mornari koji bi prošli ovu kaznu dugo nakon ne bi izgovarali ni reč, a njihova sadrugovi, naročito kada popiju koju čašicu ruma više, išli bi za njima podsmijevajući im se i govoreći: “Maca ti je pojela jezike?!