Magazin

“Izgubila sam 20 eura”

Nada, često se ukazuje u neočekivanim trenucima i naizgled običnim situacijama. U svakodnevnom životu, mali gestovi dobrote mogu postati mostovi koji povezuju srca i bude svjetlo optimizma čak i u najtežim vremenima. Ponekad je to samo jedan pogled, riječ ili, kao u ovom slučaju, izgubljeni novčići na ulici.

Na stubu na ulici, pročitao sam obavještenje:

“Izgubila sam 20 eura, pa ko nađe neka mi vrati jer nemam ni hljeba da jedem. S.T., zgrada 34, stan 12.

– Odlučio sam da se pretvaram da sam te pare pronašao i otišao na naznačenu adresu. Vrata je otvorila stara i bolesna gospođa. Rekao sam joj da sam pronašao iznos koji je izgubila i pružio joj ruku sa 20 eura.

Ona je tada rekla sa suzma u očima:

– Vi ste dvanaesta osoba koja je ovo uradila”

Nakon što sam joj ostavio iznos u ruci, otišao sam do lifta. Zovnula me i rekla:

– Molim te, pocijepaj tu obavijest na stubu, ne znam ko je to napisao. Vaša me solidarnost ispunila nadom i natjerala da život gledam sa optimizmom”

Dajte nadu ljudima!