ZAGONETKA KOJU NEĆETE TAKO LAKO RIJEŠITI: Ko je majka ovog dječaka?

Jedan od načina da poboljšate svoju sposobnost rasuđivanja i analize jeste da vježbate mozak različitim zagonetkama i mozgalicama.

U početku može biti teško, ali vremenom ćete se možda iznenaditi koliko ih brzo možete riješiti.

Zbog toga vam donosimo sljedeću mozgalicu u kojoj je potrebno odgovoriti na pitanje: Ko je majka ovog dječaka?

Dobro analizirajte fotografiju, a zatim ponudite svoj odgovor.

Da li ste zaključili ko je majka dječaka? Ukoliko se još mučite odgovor potražite na kraju članka.

 

ODGOVOR: 

Žena na desnoj strani je ljudsko biće i ne može da diše pod vodom. Dječak se smije i potpuno je opušten jer ima škrge za disanje.

Sirena je njegova majka.