Tri doktora, 1 muškarac, ko laže? Djeca na ovo pitanje odmah odgovore, a vi?

Za danas smo za vas pripremili mozgalicu koja će vas zabaviti, ali i natjerati da se malo namučite dok ne dođete do rješenja.

Zadatak:

Tri doktora su izjavila da je Robert njihov brat. Robert je izjavio da on nema braće. Čija izjava je lažna?

Da li ste već ponudili svoj odgovor?

Rješenje se nalazi na kraju članka.

 

 

ODGOVOR: 

Ako Robert nema braće, mora biti da je neko lagao. Hm…

Niko od njih nije lagalo. Doktori su bili njegove sestre.