Test opažanja: Pronađite “greške” na ovim fotografijama

Na ovim fotografijama nalaze se neke stvari koje ne bi trebale da budu tu. Možete li ih pronaći?

Ovaj test opažanja je prilika da se zabavite, a istovremeno aktivirate moždane vijuge. Ako dobro pogledate, primijetit ćete nekoliko neobičnih stvari koje se na ovim slikama događaju. Mnogo je predmeta koji nisu tamo gdje bi trebali biti.

Možete li ih sve pronaći?

Slika 1: Šta ne treba da se nalazi na datim mjestima u ovoj biblioteci?

Slika 2 – Šta je neobično u ovoj dnevnoj sobi?

Rješenja

Slika 1:

Slika 2: