Soba u kojoj živi izgledala je kao prljava zatvorska ćelija, nakon preuređenja je neprepoznatljiva

Soba u kojoj živi izgledala je kao prljava zatvorska ćelija, nakon preuređenja je neprepoznatljiva