Pecka vas struja zašto god se uhvatite? Ovo je pravi razlog zašto se to događa

Da li se i vama desi da vas “pecne struja” svaki put kada dotaknete nešto ili nekog?

Evo zašto se to događa.

Ovo je statički električni šok.

Šta prouzrokuje statički elektricitet?

Može da se desi kada dođete u kontakt sa previše elektrona – nekada su za to krive određene tkanine – koje su negativno naelektrisane. Kada takvo naelektrisanje dođe u kontakt sa pozitivno naelektrisanim površinama, najčešće su to metali – onda ovi negativno naelektrisani neutroni hoće da uskoče na žurku. Brzina njihovog kretanja prouzrokuje taj maleni šok.

Statički šokovi se pogoršavaju sa hladnijim vremenom?

Istina je da su statički šokovi češći u toku zime, kada je hladno i suhlje. Suh i hladan vazduh u sebi ima mnogo manje vodene pare nego topao ljetni vazduh. Kada je vazduh takav elektricitet ostaje na našem tijelu. Zato se ti elektroni oslobađaju kada dotaknemo nešto metalno.