OVO MOGU DA RIJEŠE SAMO SUPERINTELIGENTNI: Gdje treba staviti jabuku da je ne vidi jedna osoba?

Pitanje je jedno, a brzina odgovoranja u vezi je sa stepenom inetligencije. Da li ćete vi rešiti ovu nedoumicu?

Pokušajte riješiti ovu mozgalicu.

U sobi se nalazi 10 osoba i sve vide cijelu sobu i sve ljude u njoj. Vaš zadatak je da postavite jabuku tako da je ne vidi samo jedna od njih.

Gdje je to treba staviti?

Pokušajte da date odgovor bez gledanja u rješenje koje vam donosimo na kraju članka.

RJEŠENJE:

Kao uvijek kada se ponudi rješenje, sve na kraju izgleda tako lako. A odgovor je: jabuku treba staviti na glavu jedne osobe, tako je neće vidjeti, zar ne?