Ovo je jasan dokaz da muškarci i žene nisu s istog planeta: Postoji li barem jedna stvar koju radimo isto?

Razlika između muškog i ženskog mozga, komunikacije, načina rješavanja problema ima bezbroj.

Izjava da su muškarci su s Marsa, a žene su s Venere definitivno stoji.

To najbolje dokazuju i sljedeće fotografije.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.