Ne, ovo nije kamenje na brani, bolje pogledajte: Kada budete povećali fotografiju, shvatit ćete zašto je svijet poludio za ovim fotografijama

Ova brana prikazana na slici nalazi se u sjevernoj Italiji i pripada “Paradiso” nacionalnom parku Gran. Ima nešto prilično nevjerovatno kod ove brane.

Hajde da vidimo šta je to. Ovo je izgled brane gledane iz daljine. Da li vidite nešto neobično ili posebno?

Vjerovatno ne možete da razaznate šta se tačno vidi.

Pomoći ćemo vam tako što ćemo približiti sliku još malo.

Sada se vidi vrlo jasno. To su koze koje hodaju po brani.

Na prvi pogled izdaleka izgledaju kao neko kamenje koje stoji krivo i izbočeno.

Neki čak misle da je ovo supernaturalna pojava.

Ne bi nikada povjerovali da su to živa stvorenja.


Ove vrste koza nazivaju se alpski kozorog i imaju veoma razvijenu vještinu penjanja. Penju se po branama zato što vole minerale i soli koje su skrivene u kamenju brane.

Mnogi ljudi širom svijeta dolaze do ove brane i čude se navici koju imaju ove koze.