Najjednostavniji i najtačniji test koji koriste i psiholozi: Ono što prvo vidite na slici krije vašu ključnu osobinu

Testovi zasnovani na optičkim iluzijama su izuzetno popularni na Internetu.

Veoma je važno da obratite pažnju na prvu sliku koju ste uočili, ona krije vašu ključnu osobinu, jer ćete druge zasigurno vidjeti nakon nekog vremena.

Šta je prvo što ste uočili na ovoj slici?

Saznajte šta znači ako ste prvo uočili:

Pseću njušku

Vjerovatnije je da ste sliku počeli da analizirate na uobičajeni način: s lijeva nadesno. To ne znači da ste “obična” osoba, već naglašava vaš logičan način razmišljanja i prirodnu sklonost ka doslijednoj analizi stvarnosti. I vjerovatno ste uspjeli da vidite drugu sliku kada ste stigli do desne strane slike.

Nogu i rep psa

Ako ste sliku analizirali s desna nalijevo ili ako ste odmah primijetili njenu dualnost, vjerovatno ste skloniji da donosite manje očigledne i neobičnije životne odluke. To ne znači da ne možete da koristite logičko razmišljanje – već jednostavno volite da primijenite kreativan pristup kada pokušavate da rješite problem.