Način na koji prekrštate ruke otkriva koliko je zapravo pametan vaš mozak

Način na koji prekrštamo ruke može da otkrije puno detalja o našem karakteru i razmišljanju. Ako želite da provjerite da li je ovo istina, jednostavno prekrstite ruke, a onda pogledajte koja ruka je iznad druge.

Kada to utvrdite, onda u nastavku pročitajte šta to otkriva o vama.

Ako postavljate lijevu ruku iznad desne

Ovo sugeriše da je vama razvijenija desna strana mozga. Kako je desna strana mozga povezana sa kognitivnim vještinama kao što su maštanje, emocije, instiktivnost, to znači da ste po prirodi kreativna i duhovna osoba. Osim toga, puno ljevorukih ljudi ima razvijeniju desnu stranu mozga. Kada je riječ o profesijama, vi ste dobri u umjetnosti, politici, muzici, atletici ili bilo kom zanimanju povezanom sa maštanjem i stvaranjem.

Ako postavljate desnu ruku iznad lijeve

Ovo sugeriše da vam je razvijenija lijeva strana mozga. Kako je ova strana kontrolisana logikom, to znači da ste vi racionalno ljudsko biće. Vi ste vrijedni i sistematični. Ostvarujete uspjeh bez napora i sjajan ste ljubavnik. Kada se radi o profesijama, vi možete biti advokat, bankar ili naučnik.