Mozgalica: Možete li pretpostaviti koji student prepisuje na ispitu?

Da li vi prepisujete ispite? Prepoznaj “prepisivača” na slici.

Danas vam donosimo jednu studentsku mozgalicu i testiramo vašu sposobnost opažanja. Mozgalica glasi ovako:

– Studenti na fakultetu rade završni test iz teškog predmeta. Profesor je anonimno obaviješten da će jedan student varati na ispitu.

Možete li prepoznati koji student prepisuje i pomoći profesoru?

Da li je to bio neko od studenata označenih slovima: A, B ili C?

Ili je to bio neko od studenata označenih slovima D ili E?

Odgovor:

Tačan odgovor je student označen slovom C.

Iako izgleda kao da samo razmišlja o tome šta je napisao na testu, profesor je primijetio ruku koja je stalno blizu njegovog lica i zaključio da možda ima odgovore napisane na ruci što se ispostavilo tačnim.