Ko kaže da vjenčanja moraju biti glamurozna? Pogledajte kako se to radi u ruskim provincijama

Pogledajte kako se to radi u ruskim provincijama.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.