Genijalci bez škole i zanata: Obični ljudi koji su kreativno riješili svakodnevne probleme

Svakodnevica je prepuna genijalaca koji jednostavno pronalaze rješenja za svakodnevne brige.

U nastavku smo okupili neke od tih junaka.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.