Detektivska mozgalica: Ko je lopov?

Dobre zagonetke poboljšavaju našu pažnju i logičke vještine. Dakle, ako se vaš mozak ne želi probuditi i pravilno raditi ujutro, pokušajte riješiti ovu detektivsku mozgalicu.

Čovjek je upravo opljačkan, i otišao je u policijsku upravu da prijavi zločin.

– Upravo sam stigao u ovaj grad i šetao naokolo kad mi je čovjek s pištoljem prišao i ukrao sat, rekao je turista. – Imao je brkove, plave hlače …

– Ne morate nastaviti, prekinuo ga je policajac. –Već znamo, svuda su postavljene sigurnosne kamere. Pogledajte ovu sliku.

– Mislim da je pljačkaš jedan od pet braće prevaranata: Lou, Lo, La, Lee ili Liu, kaže policajac. – Već smo ih doveli ovamo. Pogledajte ih i javite nam ko je pljačkaš.

Samo oni najbistriji će uspjeti riješiti ovu detektivsku mozgalicu!

Rješenje:

Liu je kriv.

Louov šešir ukrašen je cik-cak (ne ravnim) prugama.

Lo nije mogao držati pištolj zbog kuke.

La ima brkove koji su spušteni ka dolje.

Leejeva ruka je zavijena tako da nije mogao ukrasti sat.