Da vidimo zaslužujete li vozačku: U kojim smjerovima smije da se kreće plavi automobil?

U današnjem članku se nalazi jedna saobraćajna situacija. Pogledajte tu situaciju i pokušajte da za manje od jedne minute date odgovor.

Raskrsnica koja se nalazi na slici nije opremljena sa semaforima, a isto tako nema ni saobraćajca koji treba da reguliše saobraćaj.

Na slici se nalaze tri automobila, čije kretanje regulišu “obrnuti trougao” i jedan saobraćajni znak obavještenja.

Pažljivo pogledajte ovu saobraćajnu situaciju na raskrsnici, pa pokušajte da date odgovor na pitanje: Kojim se smjerovima smije kretati automobil plave boje?

1.Samo u smjeru A,
2.U smjerovima A i B,
3.U smjerovima A i C,
4.Samo u smjeru B,
5.U bilo kojem smjeru

Ukoliko vas zanima odgovor možete da ga pročitate ispod, ali prije nego to uradite, pokušajte još jednom sami da riješite ovu mozgalicu.

Ako odustajete i ako želite da znate odgovor na pitanje, pogledajte ispod koji je tačan odgovor.

 

 

RJEŠENJE:

Saobraćaj na raskrsnici regulišu saobraćajni znaci “obrnuti trougao”, odnosno – ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza, i znak koji vozače obavještava da iza njega nastupa prestanak puta sa jednosmjernim saobraćajem, piše hayat.ba.

Kako ni jedan od ovih saobraćajnih znakova ne zabranjuje vožnju ni u jednom od smjerova, tačan odgovor je pod brojem 5 – plavi automobil može da se kreće u bilo kojem od tri ponuđena smjera.

Međutim, situacija na slici ostavlja mogućnost i za još jedno tumačenje. Iako na rasksnici ne postoji nikakva dodatna saobraćajna signalizacija, činjenica da jednosmjerna ulica iz koje automobili izlaze na ulicu sa pravom provenstva ima tri trake, mogla bi da bude uređena tako da automobili prethodno moraju da se prestroje u jednu od tri trake, u zavisnosti od smjera u kome namjeravaju da se kreću. Iako to ovdje nije slučaj, u takvoj situaciji tačan odgovor bi bio pod brojem 3.